Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1488602 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 valentina
 Mục Tiêu:   hello my dearest one, i am very happy that i have seen your profile and have an interests to be your friend, please accept my friendship offer
 Giờ Rãnh Rỗi:   hello my dearest one, i am very happy that i have seen your profile and have an interests to be your friend, please accept my friendship offer
 Tôi Là:   i am valentina ignacio and me age is 27 i join this group in seach of true love,email me now,if you like me and i am new in this group feeling exciting right now to email me at valentinaignacio161@gmail.com, i am boried at home.
 Tìm Kiếm:   I am looking for man,kind,reliable,romantic,loyal,active in bed

Trở Lại | Gởi thư đến valentina (ID: 1488602)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.