Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1488594 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Lai Trang
 Mục Tiêu:  To be great
 Giờ Rãnh Rỗi:  swimming,reading
 Tôi Là:  Am Trang Lai by name,am into buying and selling of antiques.
 Tìm Kiếm:  An honest man

Trở Lại | Gởi thư đến Lai Trang (ID: 1488594)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.