Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1488106 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Anderson Wilson
 Mục Tiêu:  To meet new friends
 Giờ Rãnh Rỗi:  Watch the news,watch a movie and chatting
 Tôi Là:  I'm of a very friendly nature and love to be with people who aren't selfish. Ambitious, can do anything to achieve my aim. I'm of a very competitive nature but love to find good in everything I see. (302) 408-2695 According to me, there are many things that make us depressed or upset, but that doesn't mean that we stop living.
 Tìm Kiếm:  Kind,loving,caring and have a good heart

Trở Lại | Gởi thư đến Anderson Wilson (ID: 1488106)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.