Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1478841 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Samuel keiu
 Mục Tiêu:  Meet someone of the same idea and build a happy and good relationship
 Giờ Rãnh Rỗi:  Play hockey, go to park with kids
 Tôi Là:  Am a gentle man that believes in simplicity. Much compassion for humans and very honest. Always focused, very determined and hard working.
 Tìm Kiếm:  An honest and caring woman. Very submissive and ready to love my kids.

Trở Lại | Gởi thư đến Samuel keiu (ID: 1478841)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.