Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1478779 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Robert Jenkins
 Mục Tiêu:  Long term, marriage and kids
 Giờ Rãnh Rỗi:  Cooking, gym, traveling, spa, fishing, hiking, camping.
 Tìm Kiếm:  Long term, marriage. Someone who is affectionate and kind. Not controlling or angry all the time over the littlest things.

Trở Lại | Gởi thư đến Robert Jenkins (ID: 1478779)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.