Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1466937 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Downey mary
 Mục Tiêu:  Good relationship,that can lead to marriage
 Giờ Rãnh Rỗi:  Sleep
 Tôi Là:  Loving and kind
 Tìm Kiếm:  Rich caring and honest

Trở Lại | Gởi thư đến Downey mary (ID: 1466937)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.