Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1466635 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Pham Thomas
 Mục Tiêu:  Longtime
 Tôi Là:  Hello dear soulmate, I beg you read this letter attentively as I have put my soul and my heart in it. I decided to write it to you as I hope there is something invisible yet between us but it may appear as a strong attraction and anxious feelings in the future. I’m always brave enough to do a first step as it can possibly change life of two people who search for something special and important in life.
 Tìm Kiếm:  Woman

Trở Lại | Gởi thư đến Pham Thomas (ID: 1466635)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.