Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1466598 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 anderson saw
 Mục Tiêu:  ask me later
 Giờ Rãnh Rỗi:  ask me later
 Tôi Là:  ask me later
 Tìm Kiếm:  ask me later

Trở Lại | Gởi thư đến anderson saw (ID: 1466598)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.