Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1466338 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Chau
 Mục Tiêu:  I'm waiting to be with the right man of my life and get married again.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Reading, cooking, traveling.
 Tôi Là:  I'm a cool and a easy going woman seeking for the right man to settle down with for the rest of her life.
 Tìm Kiếm:  I'm looking for the right man.

Trở Lại | Gởi thư đến Chau (ID: 1466338)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.