Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1465705 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 timdang4u
 Mục Tiêu:  Faithful, never drink, respectful, polite, chivalrous, affectionate, sensual ,calm.
 Giờ Rãnh Rỗi:  I like traveling, I enjoy nature, I love animals, but I always thought that the best place you can be is at home with his family
 Tôi Là:  Am a man of my word, down to earth and calm, educated, responsible, honest and easy-going. Always treat people the way I like to be treated...
 Tìm Kiếm:  No perfect relationship in the world! Different opinions lead to different results,so it's important to talk, communicate, and compromise. But in fact in family life, woman is the core of the family, the motivating force of the family, and the man's strength, so harmonious family life can bring about a huge spiritual wealth. Spirit into matter ,matter into spirit, that is the dialectics in family life, isn't it?

Trở Lại | Gởi thư đến timdang4u (ID: 1465705)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.