Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1465573 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Tan
 Mục Tiêu:  Stay healthy, and be happy, to find my man. Long time together and build a Vietnamese home.
 Giờ Rãnh Rỗi:  reading, cooking and music
 Tôi Là:  em is kind, easygoing, sarcastically funny and sincere. em work hard and em believe in a work-life balance. em take time out to enjoy relationships, family and friends...
 Tìm Kiếm:  em seeking someone whom we can grow emotionally, intellectually, culturally together.

Trở Lại | Gởi thư đến Tan (ID: 1465573)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.