Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1465419 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Thy
 Mục Tiêu:  Dài
 Giờ Rãnh Rỗi:  Coi phim xem hài
 Tôi Là:  Hiền. Tốt. Thắng thắn. Vui vẻ
 Tìm Kiếm:  Người giống tôi

Trở Lại | Gởi thư đến Thy (ID: 1465419)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.