Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1463998 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Kieu oanh
 Mục Tiêu:  Cần sự chân thành
 Giờ Rãnh Rỗi:  Nghe nhac
 Tôi Là:  Vuive, chan thanh, Can mot nguoi biet lang nghe va hieu
 Tìm Kiếm:  biet lang nghe va hieu

Trở Lại | Gởi thư đến Kieu oanh (ID: 1463998)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.