Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1463917 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Douglas Nguyen
 Mục Tiêu:  Find a good friend
 Giờ Rãnh Rỗi:  Movie. Beach , photography, cooking
 Tôi Là:  Will tell u later
 Tìm Kiếm:  Will tell u later

Trở Lại | Gởi thư đến Douglas Nguyen (ID: 1463917)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.