Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1463613 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Chriz
 Mục Tiêu:  Finding the special and responsible man to spend the rest of my life with.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Anything
 Tôi Là:  I am single and searching, easy going, enthusiastic, motivated, caring, loveable, sincere, loyal, flexible, passionate, affectionate, trustworthy, honest and have a great sense of humor.
 Tìm Kiếm:  I am looking for a good and responsible man, a man that will love and respect me for who I am.

Trở Lại | Gởi thư đến Chriz (ID: 1463613)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.