Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1434095 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Jennifer Nguyen
 Mục Tiêu:  Looking for the right man to build a family with.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Cooking, learning new things and technologies, reading and watching videos about Japanese modified cars, and traveling to different countries.
 Tôi Là:  Honest, respectful, know how to treat people right, and a lovable woman as my co-workers describe about me. I have a big heart, and always want to help people who are not as lucky as I am.
 Tìm Kiếm:  A man with a good heart like me, who is seriously looking for a good woman to build a family with.

Trở Lại | Gởi thư đến Jennifer Nguyen (ID: 1434095)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.