Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1429039 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Cynthia
 Mục Tiêu:  I just want to have a happy family of my own
 Giờ Rãnh Rỗi:  Swimming,bike ride,photo shoot,bowling,candlelight dinners, travel, shopping and watching movies, and playing romantic piano .
 Tôi Là:  Am Cynthia I live with my grandma since I lost my parents My eyes are brown,hair is black,I like good health,I know how to treat a man well.... But i'm single and want my life to start again
 Tìm Kiếm:  I God fearing man ,hardworking,caring ,a man that have a good sense of humor and a kind heart.. to have my unborn kids with

Trở Lại | Gởi thư đến Cynthia (ID: 1429039)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.