Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1388609 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 DiêmThi
 Mục Tiêu:  Tìm bạn cùng tôn giáo đê trao đổi giáo lý phật pháp...
 Giờ Rãnh Rỗi:  đọc sách phât ,hoc sám.,
 Tôi Là:  ..luôn hướng đạo
 Tìm Kiếm:  tìm đồng đạo,nếu khác phái có duyên se tiến xa hơn

Trở Lại | Gởi thư đến DiêmThi (ID: 1388609)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.