Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1360115 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Bằng Lăng
 Mục Tiêu:  Bôn ba muôn nơi tôi đi tìm hạnh phúc!nhưng trong đêm thâu tôi lại gặp niềm đau...!
 Giờ Rãnh Rỗi:  Tuỳ Duyên
 Tôi Là:  Tuỳ Duyên
 Tìm Kiếm:  Có duyên sẽ đến đc với nhau.

Trở Lại | Gởi thư đến Bằng Lăng (ID: 1360115)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.