Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1358981 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 My
 Mục Tiêu:  Sống và làm việc.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Nghe nhạc,đọc sách,coi tin tức, du lịch,online thơ văn...
 Tôi Là:  Tôi là fem người hơi trầm tính, nội tâm nhung dễ hoà đồng.
 Tìm Kiếm:  Bạn tốt chia sẻ vui buồn, có thể tiến xa.Không giả dối, lợi dụng, lăng nhăng.

Trở Lại | Gởi thư đến My (ID: 1358981)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.