Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440685 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Thiem Bui
 My goal:2  Mục tiêu ngắn và dài đều là kiếm tiền nuôi bản thân và người thân.
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, tap the duc, gặp bạn bè...
 I Am:  Một phụ nữ sống độc thân vui vẻ, tính hơi nóng nhưng chăm lo cho gia đình. Chồng mất đã lâu và không có con.
 Looking For:  Đàn ông lớn tuổi, muốn tìm người bầu bạn sớm chiều.

Back | Send Email to Thiem Bui (ID: 1440685)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.