Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1487786 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Lan Ng
 My goal:2  Tìm bạn đời
 Free Time:  Sẽ nói sau
 I Am:  Sẽ nói sau
 Looking For:  Trung bình về mọi mặt...,mình muốn tìm bạn ở trong tiểu bang mình hoặc gần và biết tiếng Việt .

Back | Send Email to Lan Ng (ID: 1487786)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.