Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480368 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Hạnh nguyễn
 My goal:2  Sẽ tiếp tục công việc đã từng thất bại
 Free Time:  Nghe nhạc, du lịch
 I Am:  Vui vẻ, hiểu chuyện
 Looking For:  Vui vẻ, bản lĩnh

Back | Send Email to Hạnh nguyễn (ID: 1480368)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.