Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467144 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Út
 My goal:2  Tìm 1 nữa yêu thương chân thành
 Free Time:  Du lịch
 I Am:  Hiền, yêu chân thành
 Looking For:  Không lừa dối trong tình yêu, yêu chân thành và tôn trọng người yêu

Back | Send Email to Út (ID: 1467144)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.