Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455732 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Lá vàng !
 Free Time:  Xem TV, thể dục, câu cá...
 I Am:  Quốc tịch Mỹ, đã về Vũng Tàu nghỉ hưu. Sống lành mạnh, không cờ bạc, rượu beer, thuốc lá.
 Looking For:  Bạn nữ ở Vũng Tàu, 50t-60t. Đơn giản, thật thà & không vướng bận gia đình.

Back | Send Email to Lá vàng ! (ID: 1455732)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.