Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445000 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Thu Thanh
 My goal:2  Có 1 gia đình nhỏ hp
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, du lịch
 I Am:  Khi kết bạn với tôi bạn sẽ cảm nhận sau nhé
 Looking For:  1 người có ý định nghiêm túc muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài

Back | Send Email to Thu Thanh (ID: 1445000)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.