Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1488400 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Duyen Pham
 My goal:2  Tìm bạn đời
 Free Time:  Thể thao, xem phim, du lịch,.
 I Am:  Một chút mơ mộng, hai chút thiết tha, ba chút đàn bà
 Looking For:  Một người khiến niềm tin vào tình yêu trong em tái sinh, một người nắm lấy tay em cùng đi hết sông dài núi rộng, đến những chân trời xanh biếc yêu thương và thủy chung, đến hết cuộc đời...

Back | Send Email to Duyen Pham (ID: 1488400)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.