Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425607 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Thanh Thảo
 My goal:2  Tìm người bạn trai chân thanh tiến tới hôn nhân.
 Free Time:  Đọc báo
 I Am:  Chân thành, hiền, yêu thích con nít
 Looking For:  Chân thành nghiêm túc tiến tới hôn nhân. Không gia trưởng

Back | Send Email to Thanh Thảo (ID: 1425607)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.