Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1488312 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

 Nắng Xuân - ID: 1488312
 IP va Ngay:  1.52.73.13 on September 8, 2020
 Sua Chua Ngay:  October 6, 2020 at 6:50pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  43
 Chieu Cao:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Can Nang:  95 lbs (43 kb)
 Than Hinh:  Slim
 Tu Thanh Pho:  Biển
 Tieu Bang:  Quảng Ngãi
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  MA/MS/MBA
 Nghe Nghiep:  Giáo viên
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Lập gia đình Doi qua tieng Viet
 Gio Ranh Roi:  Gặp rồi sẽ nói Doi qua tieng Viet
 Toi La:  Gặp rồi sẽ nói Doi qua tieng Viet
 Tim Kiem:  Cùng tần số Doi qua tieng Viet

Tro Lai | Goi Thu Den Nắng Xuân (ID: 1488312)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.