Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1488551 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhi Trần - ID: 1488551
 IP & Posted by:  103.199.71.102 on September 14, 2020
 Updated by:  September 14, 2020 at 6:42pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mỹtho
 State/Province:  Tiền Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Mua bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Quen lâu dài,tìm người cùng cảnh ngộ Translate to English
 Free Time:  Nấu an.du lịch.đi chùa Translate to English
 I Am:  Tính vui vẻ.sống tình cảm .phụ nữ của gia đình Translate to English
 Looking For:  Mong gặp được người thật lòng .chân thành.đồng cảm và chia sẻ. Translate to English

Back | Send Email to Nhi Trần (ID: 1488551)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.