Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1487722 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang - ID: 1487722
 IP & Posted by:  37.235.108.144 on August 25, 2020
 Updated by:  September 16, 2020 at 10:46pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:   Los Angeles
 State/Province:  New York
 Zip:  10001
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiem tien va on Dinh cuoc song Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac, du lich , di uong cafe voi ban be, di thien nguyen Translate to English
 I Am:  Ban muon biet minh nhu the nao . Ban cứ tim hieu roi ban sẽ biết ngay thoi ma, Tôi là một người sống rất thoáng tính, trung thực, vui tính. Tôi luôn sống với mọi người bằng chính cái tâm và đạo của mình. Nếu bạn hiểu được tôi thì tôi tin chăc rằng tôi sẽ là 1 người bạn rất đáng tin cậy. Quan niệm sống của tôi rất đơn giản Translate to English
 Looking For:  Biết yêu thương và tôn trọng tôi, Đàn ông chừng chạc Translate to English

Back | Send Email to Trang (ID: 1487722)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.