Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1488400 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duyen Pham - ID: 1488400
 IP & Posted by:  104.33.201.27 on September 10, 2020
 Updated by:  September 10, 2020 at 5:04pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  4 Feet 5 Inches (135 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  San Francisco
 State/Province:  Florida
 Zip:  94102
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  Thể thao, xem phim, du lịch,. Translate to English
 I Am:  Một chút mơ mộng, hai chút thiết tha, ba chút đàn bà Translate to English
 Looking For:  Một người khiến niềm tin vào tình yêu trong em tái sinh, một người nắm lấy tay em cùng đi hết sông dài núi rộng, đến những chân trời xanh biếc yêu thương và thủy chung, đến hết cuộc đời... Translate to English

Back | Send Email to Duyen Pham (ID: 1488400)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.