Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464778 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Như Thảo - ID: 1464778
 IP & Posted by:  171.225.133.244 on July 1, 2019 at 8:25am
 Updated by:  August 17, 2019 at 2:10am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  NT
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Buon ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm nua con lại, Translate to English
 Free Time:  Online, shoping..... Translate to English
 I Am:  Tôi là người thẳng thắn, dễ hòa đồng, biết lắng nghe và chia xẻ mọi điều trong cuoc song. Translate to English
 Looking For:  Tìm người bạn thành thật tuoi tu 38 den 45 có lòng vị tha, biết tôn trọng phụ nữ, ai có ý định đùa giỡn xin đừng liên lạc. Thanks mọi người đã xem qua hồ sơ Translate to English

Back | Send Email to Như Thảo (ID: 1464778)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.