Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463371 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

sonlu - ID: 1463371
 IP & Posted by:  123.21.12.195 on June 7, 2019 at 10:59am
 Updated by:  June 7, 2019 at 4:18pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn và tiến xa hơn trong mối quan hê. Translate to English
 Free Time:  Đoc báo, xem tin tức, lướt web, nghe nhạc, xem thể thao... Translate to English
 I Am:  Chân thành, cởi mở và vui vẹ Translate to English
 Looking For:  Chân thành, vui vẻ, tôn trọng nhau và quan tâm chia se... Translate to English

Back | Send Email to sonlu (ID: 1463371)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.