Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428775 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Masgeboy - ID: 1428775
 IP & Posted by:  116.109.16.137 on March 4, 2018 at 1:13am
 Updated by:  July 17, 2018 at 4:00am
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  Số điện 09
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm Hạnh phúc cải thiện cuộc sống bằng chính sức lao động của Mình Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc .tập múa,thể thao Translate to English
 I Am:  Khó tả Ai nghiêm túc đọc kỹ dùm e Các anh xem ảnh và Sdt bên dưới nếu có nhu cầu ủng hộ em Thì liên lạc nhé Translate to English
 Looking For:  Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu massge thư giản Mỗi lần phục vụ ; giá 500k/lần Lưu ý : Sdt liên hệ: không một hai một bốn hai tám không ba chín không Kết nối zalo Ảnh thật trên vietsingle Translate to English

Back | Send Email to Trần Masgeboy (ID: 1428775)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.