Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 977018 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jimmy Kha - ID: 977018
 IP & Posted by:  91.65.188.126 on October 16, 2010 at 1:49am
 Updated by:  December 6, 2017 at 4:14am
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Berlin
 Zip:  12107
 Country:  Germany
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm bạn nếu hợp thì làm bạn đời.v.v.v. Translate to English
 Free Time:  Nghiên cứu thiết kế, xem phim, nghe nhạc và Thể thao.v.v. Translate to English
 I Am:  Sống đơn giản, tôn trọng bạn như chính mình....... Translate to English
 Looking For:  Biết nói chuyện, hòa đồng, vui tính như người Việt Nam.v.v.v Translate to English

Back | Send Email to Jimmy Kha (ID: 977018)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.