Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 893840 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Châu - ID: 893840
 IP & Posted by:  123.22.121.143 on December 30, 2009 at 7:40am
 Updated by:  July 27, 2012 at 6:18am
 Gender:  Gay
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  thành công trong công việc, có nhiều tiền để lo cho mình và làm từ thiện Translate to English
 Free Time:  xem phim, đọc sách báo và shopping Translate to English
 I Am:  bình thường, giản dị và chân thành Translate to English
 Looking For:  hiền, thật thà, tôn trọng tình bạn Translate to English

Back | Send Email to Trần Châu (ID: 893840)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.