Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 413778 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gay - ID: 413778
 IP & Posted by:  58.186.88.213 on January 9, 2006 at 1:11am
 Updated by:  September 13, 2017 at 12:13am
 Gender:  Gay
 Age:  44
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  that nghiep
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tùy duyên Translate to English
 Free Time:  đi uống cà phê sân vườn, lang thang nhìn đường phố. Translate to English
 I Am:  rất bình thường, linh hoạt, nghiêm túc trong chuyện tình cảm.Hình bên không phải là tôi. Translate to English
 Looking For:  gay, linh hoạt, manly, tuổi từ 35-40, dễ nhìn, sống tại Sài gòn, có công việc ổn định, nghiêm túc, cám ơn các bạn đã đọc profile Translate to English

Back | Send Email to Gay (ID: 413778)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.