Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 289460 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duc Pham - ID: 289460
 IP & Posted by:  210.245.119.100 on January 11, 2005 at 12:00am
 Updated by:  May 8, 2017 at 2:08am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  OC
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  đi cày
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người hợp với mình và ngược lại...tôn trọng lẫn nhau. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, coi TV, gym, vv... Translate to English
 I Am:  Thẳng thắng, ít nói...nói thì làm, lãng mạn,hài hước, vv... Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ 30-36 tuổi, chưa có con, vui vẻ, không nhiều chuyện....và cũng ế giống mình (hic). Chỉ trả lời với hồ sơ có hinh. Translate to English

Back | Send Email to Duc Pham (ID: 289460)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.