Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 279345 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 nu_tu_si - ID: 279345
 IP và Ngày:  217.226.228.15 on December 15, 2004 at 2:31pm
 Sửa Chữa Ngày:  May 19, 2018 at 1:59pm
 Giới Tính:  Nữ
 Tuổi:  25
 Chiều Cao:  Will tell you later
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  Hamburg
 Zip:  22177
 Đất Nước:  Germany
 Tôn Giáo:  Will tell you later
 Học Vấn:  Will tell you later
 Hút Thuốc:  Sẽ Nói Sau
 Uống Rượu:  Sẽ Nói Sau
 Gia Cảnh: Đã Cưới Hỏi
 Tìm Kiếm:   Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến nu_tu_si (ID: 279345)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.