Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 196072 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Doi Con Gai - ID: 196072
 IP & Posted by:  166.61.207.242 on April 29, 2004 at 9:06am
 Updated by:  May 2, 2008 at 12:18pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Roanoke
 State/Province:  Virginia
 Zip:  24014
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Di lam binh thuong
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: In Relationship
 My goal:  Sẽ Nói Sau Translate to English
 Free Time:  Sẽ Nói Sau Translate to English
 I Am:  Sẽ Nói Sau Translate to English
 Looking For:  Wele everyone,nhung vẫn thích có các nguời bạn thật lòng trong vấn đề bạn bè hay tình cảm,không thích dùa giỡn cám ơn các bạn đã đọc qua file này của "Ðời Con Gái",và mong rằng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau,mến chúc bạn có những ngày hạnh phúc cùng bình an nơi Thuợng Ðế Translate to English

Back | Send Email to Doi Con Gai (ID: 196072)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.