Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1489798 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Bạn ! - ID: 1489798
 IP & Posted by:  171.252.189.231 on October 16, 2020 at 5:41pm
 Updated by:  October 18, 2020 at 9:03am
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Một người Bạn! Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, thể dục. Translate to English
 I Am:  Yêu thiên nhiên, âm nhạc và nhân hậu. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông chân thật,nam tính và nhân hậu .Tuổi từ 60 trở lên.Thanks! Translate to English

Back | Send Email to Tìm Bạn ! (ID: 1489798)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.