Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1487711 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Julia Ho - ID: 1487711
 IP & Posted by:  115.73.213.196 on August 25, 2020
 Updated by:  August 25, 2020 at 5:44pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hồ chí minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Xem phim, xem tin tức, đi du lịch hoặc ăn uống cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Thẳng thắng, thực tế và đôi lúc thích nhõng nhẻo với bạn trai Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông có công việc ổn định, biết lắng nghe và thấu hiểu bạn gái và đặc biệt chịu đc tính nhõng nhẻo của mình Translate to English

Back | Send Email to Julia Ho (ID: 1487711)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.