Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1487082 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc_thủy - ID: 1487082
 IP & Posted by:  42.190.130.171 on August 9, 2020
 Updated by:  October 6, 2020 at 12:10am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  hcm
 Country:  Malaysia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn trai Translate to English
 Free Time:  music , sport , family , game Translate to English
 I Am:  hiện đại , chân thành , sống hoài bão , vui vẻ , vượt qua nỗi buồn Translate to English
 Looking For:  phong cách bên ngoài mà đơn giản trong tâm hồn Translate to English

Back | Send Email to Ngọc_thủy (ID: 1487082)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.