Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1486118 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tran minh - ID: 1486118
 IP & Posted by:  115.79.54.44 on July 16, 2020
 Updated by:  July 16, 2020 at 4:46pm
 Gender:  Male
 Age:  57
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  HO CHI MINH
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CNV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm việc kiếm tiền cho lúc về già. Tìm được người phù hợp cùng vui vẻ với nhau tới già. Translate to English
 Free Time:  Du lịch, Café, Nghe nhạc nhẹ, Don dep nhà cửa. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, Hòa nhã, Chân thật, Ghét bon chen, giả dối. Translate to English
 Looking For:  Phù hợp với tôi, có cùng những sở thích càng tốt. Translate to English

Back | Send Email to tran minh (ID: 1486118)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.