Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1485091 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hoa thi - ID: 1485091
 IP & Posted by:  116.109.110.158 on June 19, 2020
 Updated by:  June 19, 2020 at 4:24pm
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  TÌM BẠN ĐỜI Translate to English
 Free Time:  Làm vườn , nấu ăn , xem phim , đạp xe thể dục , du lịch , làm từ thiện trong khả năng . Translate to English
 I Am:  Thật thà , ít nói , điềm đạm nhẹ nhàng , hoà đồng và nghiêm túc trong các mối quan hệ . Translate to English
 Looking For:  Chân thành , văn minh , tử tế , đạo đức thích các việc thiện nguyện , xác định tình cảm lâu dài ... Translate to English

Back | Send Email to hoa thi (ID: 1485091)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.