Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1484117 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thao - ID: 1484117
 IP & Posted by:  118.69.235.95 on May 29, 2020 at 2:22am
 Updated by:  May 29, 2020 at 5:30pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu trong 2 năm tới: Lập gia đình. Thắng tiến 1 bậc trong công việc. Mục tiêu dài hạn: Học lên hệ Thạc sĩ và đi dạy. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách chuyên ngành, tâm lý học, ngoại ngữ và đàn tranh. Translate to English
 I Am:  Năng động, thân thiện, có tinh thần cầu tiến. Xem trọng văn hóa gia đình. Biết lắng nghe, chia sẻ. Translate to English
 Looking For:  Nam độc thân, từ 30 tuổi trở lên, có nghề nghiệp ổn định. Vui vẻ, thân thiện, có đạo đức và biết quan tâm gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Thao (ID: 1484117)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.