Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480736 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tran - ID: 1480736
 IP & Posted by:  47.138.19.121 on March 25, 2020 at 1:55pm
 Updated by:  March 25, 2020 at 4:44pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Self Employed
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tôi muốn đi du lịch bằng đường bộ với đối tác của tôi Translate to English
 Free Time:  Trong thời gian rảnh tôi thích ở nhà xem tin tức hoặc phim Translate to English
 I Am:  Tôi là người Mỹ gốc Việt. Tôi biết văn hóa và đối xử với phụ nữ bằng tình yêu và sự tôn trọng Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ tốt bụng, biết cách đối xử với một người đàn ông đúng đắn. Translate to English

Back | Send Email to Tran (ID: 1480736)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.