Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480654 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

James B. Tran - ID: 1480654
 IP & Posted by:  66.187.71.78 on March 24, 2020 at 12:26am
 Updated by:  March 24, 2020 at 5:18pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  6 Feet 1 Inches (185 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77002
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Gemologist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Trở thành một trong những người giỏi nhất trong những gì tôi làm, trở thành một người đàn ông trưởng thành mọi lúc. Translate to English
 Free Time:  Anh take out time to catch fun and meet new people. Anh rất thích có ai đó để nói chuyện. Translate to English
 I Am:  Anh là người đàn ông tốt bụng, chu đáo và hỗ trợ, anh muốn điều tương tự Translate to English
 Looking For:  Anh đang tìm kiếm một người chu đáo, đáng yêu và biết sợ chúa. Translate to English

Back | Send Email to James B. Tran (ID: 1480654)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.