Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480587 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

AN BINH - ID: 1480587
 IP & Posted by:  223.27.109.41 on March 22, 2020 at 9:40pm
 Updated by:  April 3, 2020 at 5:07pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Toi đã li hôn không có baby . can mot người ben canh quan tam chia se cung nhau nữa doi con lại Translate to English
 Free Time:  chung ta da vào day roi có nghĩa là hon nhân thật bại thảm hại... Hay mo long bao dung tha thu mọi người để nữa doi con lại minh sống cho minh Translate to English
 I Am:  toi thích người dan ong phuc hậu có gương mat dễ nhìn va than thiện vui ve. Ghét nhất lừa dối ,bần tiện va ích kĩ. Translate to English
 Looking For:  cung hoàn cảnh.Biet trân trọng những gi minh có. Thật sự cần mái ấm gia đình . Lắng nghe nhau va tôn trong nhau trong moi hoàn cảnh. Translate to English

Back | Send Email to AN BINH (ID: 1480587)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.